Elena Castelar Garriga

Arrelar per poder volar.
Trobar el teu arbre.
Per així poder llegir amb tots
els sentits ben obberts,
les pistes i els secrets amagats
sota el «mar» del nostre quotidià.

______

Enraizar para poder volar.
Encontrar tu arbol.
Para así poder leer con todos
los sentidos bien abiertos,
las pistas y los secretos escondidos
bajo el «mar» de nuestro cotidiano.

______

To take root to be able to fly.
To find your tree.
to be able like that, toread with all
the opened well senses,
the tracks and the secrets hidden
under the «sea» of our daily one.

Translate »
Share This