ZOTAL TEATRE

1981 - 1998

ZOTAL Teatre (Elena Castelar -Manel Trias) 1981-1998

Z ultima lletra de l’abecedari , primera de l’imaginari

Cap per avall, la realitat apareix extrapolada i el que anomenem  «normal» se’ns revela paradoxal

Zotal (1983-84)

“Espectacle vital, visual, que sorgeix de la recerca d’un llenguatge propi. Un mosaic construït per situacions dislocants extirpades de la vida quotidiana i emeses des d’una òptica còmica, corrosiva, on la percepció sensible domina sobre la comprensió intel·lectual de l’acció. Una estructura de ferro i una lona tensada i sorra a terra són els elements que configuren l’àmbit  escènic. També un cable que esquerda l’espai aeri que va des de l’escenari fins al final de les grades, o pati de butaques, passant per sobre el públic. La música executa la seva interpretació i lectura  de l’escena, actuant com a element paral.lel, complementant els significats i facilitant que l’espectador es submergeixi en cada un d’ells. La música ha estat sempre composada per a l’espectacle i durant el procés de la seva creació. En molts espectacles els músics han intervingut en directe i en ocasions s’ha enregistrat.”

Trets sobre el llenguatge de ZOTAL TEATRE ( Elena Castelar-Manel Trias)

El fet del circ ( Circ Cric i Vitore I Gina) , un espai de representació circular, ens aporta:

Un llenguatge vital i directa

La complicitat amb el públic

El joc

El llenguatge visual i d´objectes

Treballar amb animals

ZOTAL TEATRE

-Llenguatge poètic, la poètica de l´imatge

-Austeritat intencionada d´elements

– La ironía, l´humor líquit, la comicitat.

-Animals com a contrapun de l´homa “animal civilitzat”

-Dramatúrgia concebuda com a partitura de fragments

-Espai escènic com a espai orgànic

-Glovalitat interdisciplinaria

-Obrir preguntes més que donar respostes

-L´homa civilitzat com a proces de fragmentació

-La distorsió física (joc visual) i la distorsió tematica ( paradoxas ).

-Final amb gir temàtic i obert (finestre)

ZIGURAT

-Parlar de les coses quéns agraden

-Espectacle com a concert ( partitura sonora)

-Oferiment del ritual espectàcle. (cuinar, el.laboració d’un àpat)

-Compartir la trovada de tots els assistens

LListat dels DVDs que hi ha al Mercat de les Flors

1. ZOTAL TEATRE-Elena Castelar-Manel Trias

VITORE I GINA   “ Taca a la pista”1981

                             “ Els Pallassos” TV2

                             “ en el metro”-per disco Tropical

2. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar-Manel Trias

VITORE I GINA   “ Arsenal-transformacions” TV 1986

                             “Vesti2,3, 4 ..”TV Planeta imaginario-1986

                              “ Al reves” TV Planeta imaginario.

                               Espectacle “Zotal”1984

3. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar-Manel Trias

VITORE I GINA

Mix de 28´ -Fotos + Trossets

4. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar-Manel Trias

VITORE I GINA

Escèna “dona amb gos” perTV

5. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

VITORE I GINA

Espectàcle “Zotal” (nº abrics per TV)1984

“Arsenal-tranformacions”TV Catalunya

“A-TILA” – programa Prisma TV2 1990

6.ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

Espectàcle “ZOMBI” per TV (amb fotos del montatge) 1990

7. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

Clip espectàcle “ ZOMBI” ( seguits)

8. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

Espectàcle “ZOMBI” – Mercat de les Flors – estrena 1987

9. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

Espectàcle “Z”- Mercat de les Flors- estrena 1991

10. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

Clip espectàcle “Z”

11. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

Programa Alicia TV 1992 (1 castellà, 2 català)

12. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

Informatiu TVE 19 juny1992

13. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

Entrevista-reportatge TV ( programa 3, 14, 16-canal33) 8 maig 1992

14. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

Espectàcle “ ORGANUM” de Esteve Grasset ( a VIC) 16 nov 1994

15. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

Cilp espectàcle “ ORGANUM” de Esteve Grasset 1993

16. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

Cortinetes per programa TV “ PINNIC” 1994

17. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

Espectàcle “ ZIGURAT” pre-estrena a Mollet ( Can Gomá) 9 febre 1996

18. ZOTAL TEATRE- Elena Castelar- Manel Trias

Cilp espectàcle “ ZIGURAT” ( castellà) 1996

Vídeos | ZOTAL Teatre 1981 – 1998

Translate »
Share This